1900 63 60 98 (1,000 vnđ/phút tính phí sau 10 giây) cskh@tapdoandaiviet.com.vn

Công trình
dự án tiêu biểu

Dự án của DAIKIO

Nhà hàng Hoa Viên

Nhà hàng Hoa Viên

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Nakami và Điều hòa không khí
Hãng sản xuất : Nakami và Daikin
Loại công trình : Máy làm mát dân dụng
Quy mô : 4000 m2

Nhà hàng Sườn Cây

Nhà hàng Sườn Cây

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát Nakami
Hãng sản xuất : Nakami
Loại công trình : Máy làm mát dân dụng
Quy mô : 800 m2

Nhà hàng Tư Trì

Nhà hàng Tư Trì

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát Nakami
Hãng sản xuất : Nakami
Loại công trình : Máy làm mát dân dụng
Quy mô : Đa dạng

Nhà hàng Hoa Viên

Nhà hàng Hoa Viên

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Nakami và Điều hòa không khí
Hãng sản xuất : Nakami và Daikin
Loại công trình : Máy làm mát dân dụng
Quy mô : 4000 m2

Nhà hàng Sườn Cây

Nhà hàng Sườn Cây

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát Nakami
Hãng sản xuất : Nakami
Loại công trình : Máy làm mát dân dụng
Quy mô : 800 m2

Nhà hàng Tư Trì

Nhà hàng Tư Trì

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát Nakami
Hãng sản xuất : Nakami
Loại công trình : Máy làm mát dân dụng
Quy mô : Đa dạng

Dự án của tập đoàn đại việt

Xưởng may Apparel Việt Nam

Xưởng may Apparel Việt Nam

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Xưởng in Nanu Sài Gòn

Xưởng in Nanu Sài Gòn

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Xưởng may Nhà Bè – Hậu Giang

Xưởng may Nhà Bè – Hậu Giang

Địa chỉ : Hậu Giang
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Nhà máy may T&T

Nhà máy may T&T

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Xưởng cơ khí DYNAMO

Xưởng cơ khí DYNAMO

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Nhà máy nhựa Hùng Anh

Nhà máy nhựa Hùng Anh

Địa chỉ : Long An
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 4.500 m2

Nhà máy CocaCola Thủ Đức

Nhà máy CocaCola Thủ Đức

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Nhà xưởng Đại Đồng Tiến

Nhà xưởng Đại Đồng Tiến

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 1,200 m2

Nhà xưởng MIDA

Nhà xưởng MIDA

Địa chỉ : Long An
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 1500 m2

Xưởng bao bì Tín Thành (BATICO)

Xưởng bao bì Tín Thành (BATICO)

Địa chỉ : Long An
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 5000 m2

Nhà xưởng PMAS

Nhà xưởng PMAS

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 5000 m2

Xưởng thực phẩm VIFON

Xưởng thực phẩm VIFON

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xường Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà máy xí nghiệp, Kho xưởng
Tổng công suất : 198,000 m3/h

Nhà xưởng SAITEX – AMATA

Nhà xưởng SAITEX – AMATA

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 10,000 m2

Nhà máy LG Electronics Hải Phòng

Nhà máy LG Electronics Hải Phòng

Địa chỉ : Hải Phòng
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà máy xí nghiệp

Nhà máy Bosch – Long Thành

Nhà máy Bosch – Long Thành

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà máy xí nghiệp

Nhà máy Samsung Vina

Nhà máy Samsung Vina

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, xí nghiệp
Tổng công suất : 108,000 m3/h

Nhà xưởng VINATEX Cần Thơ

Nhà xưởng VINATEX Cần Thơ

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng
Quy mô : 15,200 m2

Nhà máy Mercedes Benz

Nhà máy Mercedes Benz

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng
Quy mô : 3.600m2

Nhà xưởng May Ghim Li – Đồng Nai

Nhà xưởng May Ghim Li – Đồng Nai

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát công nghiệp Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà xưởng
Quy mô : 23.000 m2

Chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1

Chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Quạt thông gió
Loại công trình : Chung cư – Căn hộ
Quy mô : 45,840 m2

Cao ốc Phan Minh

Cao ốc Phan Minh

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Vật tư máy lạnh & thông gió
Hãng sản xuất : Daikin
Loại công trình : Cao ốc – Văn phòng

Xưởng may Apparel Việt Nam

Xưởng may Apparel Việt Nam

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Xưởng in Nanu Sài Gòn

Xưởng in Nanu Sài Gòn

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Xưởng may Nhà Bè – Hậu Giang

Xưởng may Nhà Bè – Hậu Giang

Địa chỉ : Hậu Giang
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Nhà máy may T&T

Nhà máy may T&T

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Xưởng cơ khí DYNAMO

Xưởng cơ khí DYNAMO

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Nhà máy nhựa Hùng Anh

Nhà máy nhựa Hùng Anh

Địa chỉ : Long An
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 4.500 m2

Nhà máy CocaCola Thủ Đức

Nhà máy CocaCola Thủ Đức

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp

Nhà xưởng Đại Đồng Tiến

Nhà xưởng Đại Đồng Tiến

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 1,200 m2

Nhà xưởng MIDA

Nhà xưởng MIDA

Địa chỉ : Long An
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 1500 m2

Xưởng bao bì Tín Thành (BATICO)

Xưởng bao bì Tín Thành (BATICO)

Địa chỉ : Long An
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 5000 m2

Nhà xưởng PMAS

Nhà xưởng PMAS

Địa chỉ : Bình Dương
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 5000 m2

Xưởng thực phẩm VIFON

Xưởng thực phẩm VIFON

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xường Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà máy xí nghiệp, Kho xưởng
Tổng công suất : 198,000 m3/h

Nhà xưởng SAITEX – AMATA

Nhà xưởng SAITEX – AMATA

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, nhà máy xí nghiệp
Quy mô : 10,000 m2

Nhà máy LG Electronics Hải Phòng

Nhà máy LG Electronics Hải Phòng

Địa chỉ : Hải Phòng
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà máy xí nghiệp

Nhà máy Bosch – Long Thành

Nhà máy Bosch – Long Thành

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà máy xí nghiệp

Nhà máy Samsung Vina

Nhà máy Samsung Vina

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng, xí nghiệp
Tổng công suất : 108,000 m3/h

Nhà xưởng VINATEX Cần Thơ

Nhà xưởng VINATEX Cần Thơ

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng
Quy mô : 15,200 m2

Nhà máy Mercedes Benz

Nhà máy Mercedes Benz

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Máy làm mát nhà xưởng Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Kho xưởng
Quy mô : 3.600m2

Nhà xưởng May Ghim Li – Đồng Nai

Nhà xưởng May Ghim Li – Đồng Nai

Địa chỉ : Đồng Nai
Loại máy : Máy làm mát công nghiệp Daikio – Nakami
Hãng sản xuất : Daikio – Nakami
Loại công trình : Nhà xưởng
Quy mô : 23.000 m2

Chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1

Chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Quạt thông gió
Loại công trình : Chung cư – Căn hộ
Quy mô : 45,840 m2

Cao ốc Phan Minh

Cao ốc Phan Minh

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Loại máy : Vật tư máy lạnh & thông gió
Hãng sản xuất : Daikin
Loại công trình : Cao ốc – Văn phòng

Xem thêm sản phẩm
máy làm mát công nghiệp daikio
vào cửa hàng
0
Connecting
Please wait...
Gửi lời nhắn

Xin lỗi, chúng tôi hiện tại không online. Hãy để lại lời nhắn.

* Tên của bạn
* Email
* Mô tả vấn đề bạn đang có
* Số điện thoại
Đăng nhập ngay

Bạn đang cần giúp đỡ? Hãy tiết kiệm thời gian và gửi yêu cầu qua Internet luôn nhé.

* Tên của bạn
* Email
* Mô tả vấn đề bạn đang có
* Số điện thoại
Chúng tôi đang online!
Phản hồi

Mong bạn giúp chúng tôi tốt hơn! Hãy tự do gửi phản hồi nhé.

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ của chúng tôi
Shares
Đăng ký để nhận tin mới nhất từ Daikio

Đăng ký để nhận tin mới nhất từ Daikio

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Tham gia qua email để nhận được tin mới và cập nhật mới từ Daikio và Đại Việt.

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!